Wizyta studyjna w Warszawie

W dniach 5-6 października zorganizowaliśmy dla seniorów z Konopnicy dwudniową wizytę studyjną do  Warszawy.

dsc03449

Pierwszego dnia wyjazdu nasza grupa zwiedziła Sejm. Dzięki zaangażowaniu Pana Posła Jana Łopaty, który również jest mieszkańcem gminy Konopnica seniorzy mieli możliwość zwiedzić galerię Sali Posiedzeń Sejmu, hallu głównego, zobaczyć makietę kompleksu budynków sejmowych, Salę Kolumnową oraz Korytarz Marszałkowski. Pan Poseł oraz pracownik Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu zaprezentowali wykład dotyczący historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu, a także zakresu kompetencji jakie pełni Biuro Komunikacji Społecznej w zakresie partycypacji obywatelskiej.

Drugiego dnia wizyta studyjna obejmowała zapoznanie się z ciekawymi inicjatywami realizowanymi przez seniorów w mieście Warszawa. Nasza grupa gościła w Warsztacie Warszawskim Fundacji Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, gdzie zapoznali się z twórcami i  realizatorami projektów na rzecz aktywizacji i organizacji osób starszych  a także z seniorami, którzy realizują swoje własne inicjatywy i projekty. Uczestnicy mieli okazję dyskutować o inicjatywach oraz uczestniczyć w jednej z nich.

Podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazję zobaczyć również Muzeum Historii Żydów Polskich, Musical w teatrze Roma, Pałac w Wilanowie, Świątynię Opatrzności Bożej oraz Panteon Wielkich Polaków.

Celem wyjazdu było praktyczne zaznajomienie z tematyką wspierania aktywizacji i partycypacji społecznej, poczucie ducha obywatelskości i aktywności wśród seniorów oraz wzmocnienie wzajemnych więzi członków klubu seniora z Konopnicy.

Dziękujemy Pani Ani Zawadzkiej  Kierownik GOPS w Konopnicy oraz Panu Posłowi Janowi Łopacie za pomoc i zaangażowanie.

 

Organizacja wizyty była możliwa dzięki realizacji projektu ,,Aktywny senior w aktywnej gminie”   dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.