Szkolenie dla kadr zarządzających OPS w zakresie założeń projektu RPO dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020

W dniach 27-28.03.2014 r. w Nałęczowie odbyło się szkolenie „Kadra Zarządzają Ośrodkami Pomocy Społecznej – nowe wyzwania dla OPS. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy oraz omówienie bieżących problemów związanych z zarządzaniem OPS.

Przedstawiciel Fundacji Pani Anna Daszyńska wzięła w nim udział prezentując pracownikom kadr pomocy społecznej założenia nowego okresu programowania 2014-2020.
Pani Anna Daszyńska przedstawiła uczestnikom krajowe uwarunkowania, w tym przyjęte przez Radę Ministrów nowe Programy Operacyjne oraz najnowszy projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020.
Dyskutowaliśmy o zmianach w systemie zarządzania funduszami na szczeblu krajowym i regionalnym oraz o możliwościach finansowania działań mających na celu wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Szkolenie zostało zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej”