Fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie włączenia społecznego

Wczoraj wraz z Instytut Partycypacji Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie mieliśmy przyjemność realizować szkolenie dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centr Pomocy Rodzinie na temat „Funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie włączenia społecznego”. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony OPS/PCPR. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za ich udział w szkoleniu.