Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt pn. „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny” nr projektu RPLU.11.02.00­06­0049/17 w partnerstwie z 4 gminami na terenie powiatu kraśnickiego i puławskiego.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 320 osób (208K, 112M) poprzez rozwinięcie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego na terenie gminy Gościeradów, Annopol, Urzędów oraz Nałęczowa do końca XII 2020r.

Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym poprzez:

 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i/lub rodzin zastępczych
 2. Działania profilaktyczne wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 3. Pracę socjalną.

Zachęcamy mieszkańców w gmin Gościeradów, Annopol, Urzędów oraz Nałęczowa do skorzystania:

 1. Z BEZPŁATNYCH PORAD SPECJALISTÓW
 • prawnik
 • mediator
 • psycholog
 • psycholog dziecięcy
 • psychiatra środowiskowy
 • terapeuta rodzin
 • specjalista ds. uzależnień
 • specjalista ds. przemocy
 • poradnictwo obywatelskie
 1. UDZIAŁU W TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI OPIKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH

W programie szkolenia znajdą Państwo zagadnienia:

 • Uczucia i emocje w procesie wychowywania dziecka.
 • Komunikacja w rodzinie. Wzmocnienia  w procesie wychowywania dziecka.
 • Zdolności i narzędzia dostępne rodzicom
 • Wychowywanie nastolatka
 • Rozwój kompetencji życiowych rodziców

Szkolenie przewidziane jest  dla 50 osób. Cykl warsztatów zaplanowano dla 5 grup po 8 godzin dydaktycznych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 1 660 800,00zł

Środki wspólnotowe: 1 411 680,00 zł

Wkład własny: 83 064,00 zł

Partnerzy projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne