Kontakt

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Tomasz Lipiński – Prezes Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
Anna Rozyn – Wiceprezes Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
Anna Daszyńska – Wiceprezes Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

e-mail:frio.found@gmail.com

ul. Frezerów 3,
20-209 Lublin
pokój nr III.18
(budynek Inkubatora Technologicznego)

facebook

YouTube