Październikowe spotkanie lokalnych liderów z seniorami w Konopnicy.

 

13 października 2016 r. mieliśmy przyjemność po raz kolejny spotkać się z klubem seniora w Gminie Konopnica oraz lokalnymi liderami w ramach projektu

„Aktywny senior w aktywnej gminie”.

W wydarzeniu wzięli udział Pani Anna Zawadzka Kierownik GOPS w Konopnicy oraz  Pan Jerzy Jakubas Radny z Kozubszczyzny, z którymi rozmawialiśmy na temat wspierania aktywizacji i partycypacji społecznej osób starszych.

Celem spotkania było umożliwienie seniorom zaczerpnięcia wiedzy od zaproszonych prelegentów o funkcjonowaniu gminy oraz stworzenie przestrzeni na rzecz poszerzenia współpracy w zakresie aktywności obywatelskiej seniorów. Dziękujemy zaproszonym gościom za ciekawą rozmowę oraz cenną wymianę doświadczeń i wiedzy, a wszystkim uczestnikom za przemiłą atmosferę.

Spotkanie realizowane w ramach projektu ,,Aktywny senior w aktywnej gminie”   dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.