Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt pn. „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny” nr projektu RPLU.11.02.00­06­0048/17 w partnerstwie z 7 gminami na terenie powiatu łukowskiego.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 420 osób (273 kobiet, 147 mężczyzn) poprzez rozwinięcie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego na terenie gminy Adamów, Stanin, Trzebieszów, Wola Mysłowska, Serokomla, Krzywda oraz Wojcieszków do końca XII 2020r.

Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym poprzez:

 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i/lub rodzin zastępczych
 2. Działania profilaktyczne wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 3. Pracę socjalną.

Zachęcamy mieszkańców w gmin Krzywda, Adamów, Stanin, Serokomla, Wojcieszków, Trzebieszów, Wola Mysłowska do skorzystania:

 1. Z BEZPŁATNYCH PORAD SPECJALISTÓW
 • prawnik
 • mediator
 • psycholog
 • psycholog dziecięcy
 • psychiatra środowiskowy
 • terapeuta rodzin
 • specjalista ds. uzależnień
 • specjalista ds. przemocy
 • poradnictwo obywatelskie
 1. UDZIAŁU W TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI OPIKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH

W programie szkolenia znajdą Państwo zagadnienia:

 • Uczucia i emocje w procesie wychowywania dziecka.
 • Komunikacja w rodzinie. Wzmocnienia  w procesie wychowywania dziecka.
 • Zdolności i narzędzia dostępne rodzicom
 • Wychowywanie nastolatka
 • Rozwój kompetencji życiowych rodziców

 

Szkolenie przewidziane jest  dla 140 osób. Cykl warsztatów zaplanowano dla 20 grup po 28 godzin dydaktycznych.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 1 579 704,00 zł

Środki wspólnotowe: 1 342 748,40 zł

Wkład własny: 79 287,60 zł

Partnerzy projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne