Szkolenie : „Fundusze Europejskie w ramach RPO Województwa Lubelskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 dla JOPS”

W grudniu 2015 r. odbyło się szkolenie dedykowane specjalnie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Społecznej. Celem szkolenia było wsparcie jednostek  z terenu województwa lubelskiego w pozyskiwaniu funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację działań z zakresu pomocy społecznej.

IMG_3404 IMG_3407 IMG_3408 IMG_3409