Wizyta Studyjna w Lublinie

14 września 2016 seniorzy z Konopnicy miel okazję gościć w Lublinie podczas wizyty studyjnej zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich.

W wydarzeniu wzięli udział Pani Ewa Dados Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Seniorów, Pani Alina Gucma Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Lublin oraz Pan Sławomir Skowronek Dyrektor Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej oraz sekretarz Rady Seniorów.

Celem spotkania było wzbudzenie zainteresowania wśród osób starszych działalnością obywatelską i  uporządkowanie wiedzy w zakresie funkcjonowania rad seniorów oraz aktywności osób starszych w Lublinie. Niezwykle cennym uzupełnieniem wizyty było zdobycie praktycznych informacji na temat inicjatyw realizowanych  przez członków Rady Seniorów w mieście Lublin tj. ,,Lublin strefa 60+” – Lubelska Karta Seniora, Pokaz mody senioralnej, Dzień Inwalidy, Dzień Seniora czy Dni integracji międzypokoleniowej. Wymiana doświadczeń między seniorami z Lublina i Konopnicy oraz dyskusja zaowocowały deklaracją dalszej współpracy.

Trzeba wspomnieć, iż niektórzy uczestnicy już wkrótce ponownie się spotkają, tym razem w ramach zaproszenia skierowanego ze strony lubelskiej społeczności seniorów na kolejną z cyklu edycję pokazu mody senioralnej, która odbędzie się w Lublinie w listopadzie.

Organizacja wizyty była możliwa dzięki realizacji projektu ,,Aktywny senior w aktywnej gminie”   dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.