Szkolenie: „Projekty z EFS w ramach RPO Województwa Lubelskiego oraz Programu POWER na lata 2014-2020” – 23 IV 2016 r.

Szkolenie: „Projekty z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020” – 23 IV 2016 r.euro-foto - Kopia - Kopia

AKTYWNI SPOŁECZNIE
Wykorzystaj fundusze europejskie, by zmieniać swoje miejsce zamieszkania!

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do aktywnego aplikowania po środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz programu POWER na lata 2014-2020. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw planujących aplikować o środki unijne w ramach EFS, a także do osób, które zamierzają podjąć zatrudnienie jako kadra projektów europejskich. Szkolenie ma charakter praktyczny, z użyciem generatorów wniosków, w oparciu o obecnie trwające nabory wniosków
Korzyści dla uczestników/czek z udziału w szkoleniu:
• umiejętność działania w swojej społeczności,
• umiejętność szukania informacji o konkursach w nowej perspektywie finansowej,
• umiejętność poruszania się po dokumentach programowych i dzięki nim identyfikować z jakiego programu operacyjnego możesz sfinansować swój pomysł, przedsięwzięcie,
• umiejętność pracy w Generatorach Wniosków Aplikacyjnych: SOWA, Lokalny System Informatyczny (LSI2014EFS) i konstruować własny wniosek o dofinansowanie,
• umiejętność rozpoznania potencjału firmy/instytucji,

  • w czasie szkolenia oraz w ciągu tygodnia po jego zakończeniu (on-line) będzie możliwość skonsultowania z trenerami swoich pomysłów na projekty

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych oraz wspieraniu inicjatyw obywatelskich – trenerzy Fundacji m.in.:
Grzegorz Wenarski – Doktorant w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej UMCS. Od lat pracuje jako doradca ds. przygotowania i realizacji projektów unijnych, wspierając lokalne inicjatywy na rzecz integracji społecznej oraz rozwój samorządności. Prezes Zarządu Fundacji Instytut Partycypacji Społecznej. Ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ds. integracji społecznej.
Elżbieta Szulc-Wałecka – Doktorant w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej UMCS. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych, a także pracy przy projektach realizowanych w ramach POKL oraz w Parlamencie Europejskim. Trener Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich.
Tomasz Lipiński – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Studiów podyplomowych w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2006 r. zaangażowany w działalności lubelskich organizacji pozarządowych. Od 2011 r. Prezes Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich. Doradca ds. realizacji projektów dla JST, micro przedsiębiorców oraz NGO. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach funkcjonujących w obszarze polityki społecznej takich jak: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2011-2012 Członek Zespołu ekspertów ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w województwie lubelskim w ROPS Lublin.

Program szkolenia

Udział w szkoleniu jest odpłatny. Koszt na jednego uczestnika wynosi 280 zł za 8 godzin szkoleniowych. CENA PROMOCYJNA dla osób, które wyślą formularz zgłoszeniowy do 14.04.2016r. to 230 zł.

Termin szkolenia:
23 kwietnia 2016r. (sobota) godz. 9:30 -16:00

Rekrutacja na szkolenie trwa od 01.04 do 19.04.2016r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 23.04.16 – PDF

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 23.04.16 – WORD

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres: friofound@gmail.com

W razie pytań proszę dzwonić pod numer: 507 425 523

W kursie zakładamy udział grupy ok. 7-10 – osobowej.
Kurs odbędzie się w centrum miasta Lublina.
Każdy z uczestników kursu otrzyma materiały szkoleniowe, a po jego zakończeniu , otrzyma także zaświadczenie o jego ukończeniu.
Kurs będzie prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej.

ZAPRASZAMY!