NGO

Szkolenie dla młodzieży z zakresu zakładania oraz funkcjonowania podmiotów III sektora