Młody Obywatel Europy

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16 lutego 2012r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Młody Obywatel Europy” pomiędzy ECORYS Polska Sp. z o.o.

„ Młody obywatel Europy” to innowacyjny projekt edukacyjny powstały w wyniku współpracy „FRIO” Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich ,„Helio” Międzynarodowego Stowarzyszenia Animatorów i Koordynatorów oraz Dream Foundation. Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku od 18 do 25 roku życia. Głównym celem projektu jest zaktywizowanie społeczne młodzieży . Aktywność społeczna , tolerancja, równość , praworządność oraz promocja postaw aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym to tematy , które należy w przystępny sposób przybliżyć młodemu pokoleniu, gdyż to właśnie ono w przyszłości weźmie odpowiedzialność za losy swojego kraju i kształtowanie życia publicznego .Uczestnicy projektu nabędą szczegółową wiedzę z zakresu obywatelstwa, praw człowieka w Polsce i na świecie, procedur wyborczych, działalności NGO’s w Polsce i na świecie. W ramach projektu zostanie otwarty Punkt Informacji Obywatelskiej, powołany zostanie zespół badawczy , zorganizowane zostanie Forum Edukacji Obywatelskiej, powstaną materiały edukacyjne strona internetowa, odbędą się szkolenia, warsztaty, konferencja oraz wizyty studyjne. Projekt będzie realizowany od 01.03.2012 do 31.10. 2012.
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swisscontribution.admin.ch/poland
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Program promuje społeczeństwo obywatelskie, niezbędne do pogłębienia spójności społeczno-gospodarczej w Polsce, oraz promuje i/lub wzmacnia partnerstwo pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i Szwajcarii.


Od 1 marca 2012 roku w ramach projektu „Młody Obywatel Europy” rozpoczął działanie Punkt Informacji Obywatelskiej, którego działania skierowane są głównie do osób w wieku 18 – 25 lat. Informacji w formie e-mailowej, telefonicznej udzielać będzie specjalista ds. edukacji obywatelskiej. W czasie godzin pracy specjalisty istnieje możliwość skorzystać z doradztwa na miejscu, w biurze projektu.

Tematyka konsultacji obejmować będzie m.in. takie obszary jak:
– prawa obywatelskie
– zakładanie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej
– promocja wydarzeń społecznych
– możliwości działań w NGO
– wolontariat (jak zostać wolontariuszem w NGO, oferty wolontariatu)
– foundraising w NGO

Punkt Informacji Obywatelskiej znajduje się przy ulicy Szerokie 119 w Lublinie, wszystkich zainteresowanych doradztwem w biurze projektu, prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie konsultacyje. Punkt będzie funkcjonował w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek : 8.00 – 16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek : 8.00-12.00
Emial: moe.swiss@gmail.com
Nr telefonu: : +48 536280233