„Aktywne wsparcie” na terenie woj. mazowieckiego

K.A.M. FIT Kamil Magoś w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt „Aktywne wsparcie”

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej w okresie 01.12.2020-30.09.2021 r. 80% uczestników w grupie 50 osób (w tym 30K i 20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu woj. mazowieckiego – poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Aktywne wsparcie” RPMA.09.01.00-14-d408/19

Dofinansowanie projektu z UE: 552 466,40 zł