Szkolenie „Konstruowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie RPO Województwa Lubelskiego skierowanego wyłącznie do OPS / MOPR

W dniu 15 kwietnia 2016 r. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich zorganizowała szkolenie pt. „Konstruowanie wniosku o  dofinansowanie w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie RPO Województwa Lubelskiego skierowanego wyłącznie do OPS/MOPR

Spotkanie, w którym wzięło udział kilkanaście osób z całego województwa, poprowadzili doradcy ds. realizacji projektów, Anna Daszyńska oraz Grzegorz Wenarski. Szkolenie było skierowane do pracowników ośrodków pomocy społecznej z województwa lubelskiego, którzy zamierzają aplikować o środki unijne w ramach działania 11.1 RPO WL.

Szkolenie miało charakter praktyczny. Zostały omówione kryteria naboru wniosków, a także zasady i wytyczne, zgodnie z którymi przeprowadzany jest aktualny konkurs. Zaprezentowano również krok po kroku wypełnianie wniosku aplikacyjnego z użyciem nowego generatora wniosków LSI2014EFS. Na koniec szkolenia odbyła się seria pytań i odpowiedzi.

 

Konstruowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Działania