„Bliżej Ludzi”

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt „Bliżej Ludzi”  dofinansowany ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033 realizowanego przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Głównym celem projektu „Bliżej ludzi” jest zwiększenie i usprawnienie działań poradnictwa dla 162 uczestników projektu poprzez rozwój instytucjonalny organizacji udzielających poradnictwa na terenie województwa lubelskiego do XII 2023r. Projekt jest realizowany w okresie od 15.12.2022r. do 31.12.2023r. i zakłada:

  1. Specjalistyczne poradnictwo
  2. Wsparcie rozwoju organizacji prowadzącej poradnictwo.
  3. Działania edukacyjno – informacyjne wśród gmin województwa lubelskiego.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli otrzymać wsparcie w postaci:

  1. Warsztatów z praw konsumenta – 16 h
  2. Treningu umiejętności rodzicielskich – 96 h
  3. Poradnictwa prawnego – 127 h
  4. Poradnictwa obywatelskiego – 20 h
  5. Poradnictwo psychologiczne – 500 h
  6. Doradztwa zawodowego – 48 h

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Lublin, a także  osoby pochodzące z Ukrainy, które na skutek wojny musiały emigrować do Polski.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i deklaracji uczestnictwa i przesłanie ich scanów na adres: friofound@gmail.com bądź dostarczenia do Biura Projektu: W treści mail-a prosimy o napisanie , którym rodzajem wsparcia jesteście Państwo zainteresowani.

 

Dokumenty rekrutacyjne możecie Państwo dostarczyć także osobiście do:

Biura Projektu: ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, pokój nr III.18 (budynek Inkubatora Technologicznego)

Formularz zgłoszeniowy NIW

Formularz zgłoszeniowy NIW

Deklaracja uczestnictwa NIW

Deklaracja uczestnictwa NIW