Szkolenie z przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na lata 2014-2015 w Zamościu

W dniu 8 stycznia zorganizowaliśmy szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Zamościu

Spotkanie poświęcone było przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na lata 2014-2015, omówieniu kryteriów dostępu we wniosku o dofinansowanie oraz zakresowi zmian w dokumentach programowych PO KL. W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja na temat spraw bieżących oraz konsultacje indywidualne z ekspertami ds. realizacji projektów. W szkoleniu wzięło udział 30 osób.

m mj mk

mn