Szkolenia i doradztwo dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Rozpoczynamy projekt „Szkolenia i doradztwo dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej” Celem projektu jest wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego we wdrażaniu nowoczesnych metod kreowania polityki społecznej na poziomie lokalnym. Projekt jest wspólną inicjatywą Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich oraz Instytutu Partycypacji Społecznej. Kadrę projektu stanowią osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznego doradztwa dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz w realizacji projektów społecznych. Oferowane wsparcie jest odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie ze strony przedstawicieli JOPS. Działania w projekcie będą polegały na organizacji następujących form wsparcia: – szkolenia – doradztwo – konferencje.