Szkolenie z przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na lata 2014-2015 w Lublinie

W dniu 9 stycznia zorganizowaliśmy szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Spotkanie poświęcone było przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na lata 2014-2015, omówieniu kryteriów dostępu we wniosku o dofinansowanie oraz zakresowi zmian w dokumentach programowych PO KL. Uczestnicy mieli m.in. możliwość omówienia aktualnie obowiązujących wytycznych konstruowania wniosku, zapoznania się z możliwością tworzenia harmonogramu i budżetu dłuższego niż 1 rok czy określić kwotę funduszy w ramach, których będą zlecać działania w ramach PZP. Miło nam było Państwa ponownie gościć.

aaaaas

ad as ax