Nowy Program Erasmus +

Właśnie dzisiaj przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz podpisał nowe prawo, na mocy którego, 1 stycznia w życie wejdzie nowy program młodzieżowy Erasmus+. Jego budżet wynosi ponad 14 mld euro na najbliższe siedem lat, Erasmus+ da szansę ponad 4 milionom młodych ludzi na studia lub szkolenie za granicą.

Erasmus+ jest parasolem, który obejmie znane już programy: Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci oraz Grundtvig. Do tego grona dołączy także projekt „Młodzież w działaniu” oraz programy sportowe. Przewidziane jest również narzędzie, dzięki któremu studenci będą mogli otrzymać preferencyjne kredyty na cele edukacyjne.