Startujemy z nowym projektem w powiecie łukowskim

Startujemy z nowym projektem w powiecie łukowskim

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gminie Adamów, Krzywda, Serokomla oraz Wojcieszków zapraszają do udziału w projekcie pn. Aktywizacja społeczno – ­zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego.

Projekt skierowany jest 284 osób i jest realizowany w okresie: 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych usług:

Aktywna integracja o charakterze społecznym, w tym:

 • Mediacje rodzinne
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo psychologiczne dziecięce
 • Terapia rodzinna
 • Poradnictwo w zakresie problemów alkoholowych
 • Poradnictwo w zakresie przemocy domowej
 • Poradnictwo prawne
 • Poradnictwo w zakresie logopedii

Aktywna integracja o charakterze edukacyjnym i zawodowym

 • Poradnictwo zawodowe indywidualne
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe

Praca socjalna i zasiłki

Dodatkowo zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę specjalistów
 • materiały szkoleniowe,
 • catering (w określonych formach wsparcia),
 • udział w kursie/szkoleniu zawodowym,
 • stypendium szkoleniowe,
 • bezpłatny udział w egzaminie zawodowym zewnętrznym,
 • staż zawodowy,
 • stypendium stażowe,
 • badania lekarskie, ubezpieczenie NNW w ramach stażu zawodowego,
 • wsparcie finansowe w postaci zasiłków.

Szczegółowe informacja oraz kryteria rekrutacji określone są w Regulaminie rekrutacji dostępnym w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Gminie Adamów, Krzywda, Serokomla oraz Wojcieszków.

Przyjdź, dowiedz się więcej i skorzystaj z profesjonalnych usług!