Spotkanie edukacyjno- informacyjne: Realizacja specjalistycznego poradnictwa w kontekście współpracy z jego odbiorcami

Serdecznie zapraszamy pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych na spotkanie edukacyjno- informacyjne w dniu 24 października 2023r. na godz. 10:30 w Lublinie – ul. Frezerów 3 (budynek inkubatora przedsiębiorczości) w ramach projektu „Bliżej Ludzi”.

PROGRAM:
10:30 – 10:45 – Powitanie, informacje o projekcie
10:45 – 12:15 – Realizacja specjalistycznego poradnictwa w kontekście współpracy z
jego odbiorcami
12:15 – 12:30 – przerwa kawowa
12:30 – 13:15 – Mocne strony współpracy samorządów z NGO w realizacji usług
społecznych
13:15 – 13:45 – obiad
13:45 – 15:15 – Dobre praktyki w realizacji poradnictwa przez NGO/dyskusja

Program szkolenia i szczegóły w załączeniu:

Zaproszenie na szkolenie

Deklaracja uczestnictwa

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy do 22.10.2023r. na adres mail-owy: frio.blizejludzi@gmail.com

Udział w spotkaniu jest całkowicie bezpłatny.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt „Bliżej Ludzi” dofinansowany ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033 realizowanego przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego. Głównym celem projektu „Bliżej ludzi” jest zwiększenie i usprawnienie działań poradnictwa dla 162 uczestników projektu poprzez rozwój instytucjonalny organizacji udzielających poradnictwa na terenie województwa lubelskiego do XII 2023r. Projekt jest
realizowany w okresie od 15.12.2022r. do 31.12.2023r. i zakłada:

1. Specjalistyczne poradnictwo
2. Wsparcie rozwoju organizacji prowadzącej poradnictwo.
3. Działania edukacyjno – informacyjne wśród gmin województwa lubelskiego.