Kluby Seniora na terenie Gminy Niemce

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich serdecznie zaprasza

Seniorów z gminy Niemce do udziału w zajęciach w ramach funkcjonowania:

  1. Klubu Seniora w Jakubowicach Konińskich,
  2. Klubu Seniora w Ciecierzynie
  3. Klubu Seniora w Łagiewnikach

 

Szczegóły i harmonogramy są dostępne w Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, ul. Frezerów 3. Kontakt: Pani Anna Rozyn.