II FORUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

II Forum Edukacji Obywatelskiej mamy już za sobą. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie. Dziękujemy także prelegentom za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, których słowa wzmocniły wiarę młodych osób we własne siły i zmotywowały do działań. Dziękujemy za owocną współpracę naszym partnerom: Politologicznemu Kołu Naukowemu UMCS, Europejskiemu Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw , Punktowi Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin, Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej w Lublinie , Stowarzyszeniu „HELIO” .

z z2 z4

z5 za zb

 

zc zcf ze

zr zs zse

 

zsw zswe zt

zw zx zxc

zxcd zxcdd zxd

zxx zz zzs

zzx zzz zzzz