Szkolenie pt.: „Konstruowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne w ramach RPO Województwa Lubelskiego”

W dniu 13 lutego 2017 r. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich zorganizowała szkolenie pt.: „Konstruowanie wniosku o  dofinansowanie w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne w ramach RPO Województwa Lubelskiego”,

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele gmin z całego województwa, którzy zamierzali aplikować o środki unijne w ramach działania 11.2 RPO WL.

Dzięki szkoleniu, jego uczestnicy mogli:

  • uporządkować posiadane już informacje na temat możliwości dofinansowania instytucji w której pracuje;
  • nauczyć się, jak zaplanować projekt, m.in. opisać grupę docelową, określić wskaźniki i kompleksowo stworzyć projekt społeczny;
  • dowiecie się co jest kwalifikowane i może zostać sfinansowane w ramach naboru;
  • poznać funkcjonowanie generatora wniosków aplikacyjnych LSI2014EFS.

Szkolenie poprowadzili doradcy ds. realizacji projektów: Anna Rozyn, Grzegorz Wenarski oraz Tomasz Lipiński.

Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za udział.