Szkolenie: „Projekty z EFS w ramach RPO Województwa Lubelskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020” – 12 XII 2015 r.

szkolenieSzkolenie: „Projekty z EFS w ramach RPO Województwa Lubelskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020” – 12 XII 2015 r.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do aktywnego aplikowania po środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, które przeznaczone są na wsparcie przedsiębiorczości oraz inicjatyw społecznych. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób, które zamierzają w przyszłości samodzielnie aplikować o środki unijne na założenie i rozwój przedsiębiorstw oraz osób, które zamierzają podjąć zatrudnienie jako kadra projektów europejskich w tym studentów zainteresowanych tematyką funduszy unijnych.
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych oraz wspieraniu inicjatyw obywatelskich – trenerzy Fundacji m.in.:

Grzegorz Wenarski – Doktorant w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej UMCS. Od lat pracuje jako doradca ds. przygotowania i realizacji projektów unijnych, wspierając lokalne inicjatywy na rzecz integracji społecznej oraz rozwój samorządności. Prezes Zarządu Fundacji Instytut Partycypacji Społecznej. Ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ds. integracji społecznej.
Elżbieta Szulc-Wałecka – Doktorant w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej UMCS. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych, a także pracy przy projektach realizowanych w ramach POKL oraz w Parlamencie Europejskim. Trener Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich.
Anna Daszyńska – Wiceprezes Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich. Od lat pracuje jako doradca ds. przygotowania i realizacji projektów unijnych, wspierając lokalne inicjatywy na rzecz integracji społecznej oraz rozwój samorządności. Koordynator licznych projektów POKL.

Program szkolenia

Udział w szkoleniu jest odpłatny. Koszt na jednego uczestnika wynosi 250 zł za 8 godzin szkoleniowych. CENA PROMOCYJNA dla osób, które wyślą formularz zgłoszeniowy do 07.12.2015r. to 220 zł.
Termin szkolenia:
12 grudnia 2015r. (sobota) godz. 9:00 -15:45
Rekrutacja na szkolenie trwa od 23.11 do 09.12.2015r.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres: friofound@gmail.com

W razie pytań proszę dzwonić pod numer: 507 425 523

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 12.12.15 – WORD

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 12.12.15 – PDF

W szkoleniu zakładamy udział grupy ok. 10 – osobowej.
Szkolenie odbędzie się w centrum miasta Lublina.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe, a po jego zakończeniu , otrzyma także zaświadczenie o jego ukończeniu.
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej.

ZAPRASZAMY!