„KURS KONSTRUOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 – 2020” – 03.03-12.03.2016r.

AKTYWNI SPOŁECZNIE
Wykorzystaj fundusze europejskie, by zmieniać swoje miejsce zamieszkania!


Cele kursu:

• nabycie przez uczestników/czki wiedzy nt. możliwości pozyskania funduszy unijnych w okresie 2014-2020,
• poznanie struktury funduszy unijnych, instytucji wdrażających i zasad obowiązujących w nowej perspektywie,
• nabycie wiedzy nt. celów tematycznych Funduszy Europejskich określonych przez Komisję Europejską,
• poznanie założeń programów planowanych w Polsce na lata 2014-2020 wskazanych w programach,
• przekazanie wiedzy dot. nowych instrumentów terytorialnych i zmian w systemie finansowania, oceny wniosków i realizacji projektów,
• nabycie umiejętności przygotowania wniosku, konstruowania budżetu projektu, harmonogramu oraz samodzielnej pracy w Generatorach Wniosków Aplikacyjnych: SOWA, LSI.
Korzyści dla uczestników/czek:
• będziesz umiał/a aktywnie działać w swojej społeczności,
• będziesz umiał/a szukać informacji o konkursach w nowej perspektywie finansowej,
• będziesz umiał/a poruszać się po dokumentach programowych i dzięki nim identyfikować z jakiego programu operacyjnego możesz sfinansować swój pomysł, przedsięwzięcie
• będziesz umiał/a pracować w Generatorach Wniosków Aplikacyjnych: SOWA, LSI i konstruować własny wniosek o dofinansowanie,
• nabędziesz umiejętność rozpoznania potencjału firmy/instytucji w wyścigu o środki unijne
Ponadto każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość konsultowania z trenerami tworzonych projektów pomiędzy poszczególnymi dniami szkolenia.

Kurs zostanie przeprowadzony przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych oraz wspieraniu inicjatyw obywatelskich – trenerzy Fundacji m.in.:
Grzegorz Wenarski – Doktorant w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej UMCS. Od lat pracuje jako doradca ds. przygotowania i realizacji projektów unijnych, wspierając lokalne inicjatywy na rzecz integracji społecznej oraz rozwój samorządności. Prezes Zarządu Fundacji Instytut Partycypacji Społecznej. Ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ds. integracji społecznej.
Elżbieta Szulc-Wałecka – Doktorant w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej UMCS. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych, a także pracy przy projektach realizowanych w ramach POKL oraz w Parlamencie Europejskim. Trener Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich.
Anna Daszyńska – Wiceprezes Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich. Od lat pracuje jako doradca ds. przygotowania i realizacji projektów unijnych, wspierając lokalne inicjatywy na rzecz integracji społecznej oraz rozwój samorządności. Koordynator licznych projektów POKL. Była członkiem zespołu ds. opracowania Strategii Polityki Społ. woj. lubelskiego na lata 2014 – 2020 w obszarze polityki społ.: bezrobocie i walka z ubóstwem.
Tomasz Lipiński – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Studiów podyplomowych w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2006 r. zaangażowany w działalności lubelskich organizacji pozarządowych. Od 2011 r. Prezes Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich. Doradca ds. realizacji projektów dla JST, micro przedsiębiorców oraz NGO. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach funkcjonujących w obszarze polityki społecznej takich jak: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2011-2012 Członek Zespołu ekspertów ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w województwie lubelskim w ROPS Lublin.

Program szkolenia

Udział w kursie jest odpłatny. Koszt na jednego uczestnika wynosi 480 zł za 4 dni (20 godzin szkoleniowych). RABAT 15% dla osób, które uczestniczyły już w płatnych szkoleniach organizowanych przez Fundację Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich.
Termin kursu:
3 marca 2016r. (czwartek) godz. 16:00 -18:30
5 marca 2016r. (sobota) godz. 9:30 -15:30
10 marca 2016r. (czwartek) godz. 16:00 -18:30
12 marca 2016r. (sobota) godz. 9:30 -15:30

Rekrutacja na szkolenie trwa od 10.02 do 01.03.2015r.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres: friofound@gmail.com
W razie pytań proszę dzwonić pod numer: 507 425 523

formularz-zgloszeniowy-03-03-16-word

formularz-zgloszeniowy-03-03-16-pdf

W kursie zakładamy udział grupy ok. 7-10 – osobowej.
Kurs odbędzie się w centrum miasta Lublina.
Każdy z uczestników kursu otrzyma materiały szkoleniowe, a po jego zakończeniu , otrzyma także zaświadczenie o jego ukończeniu.
Kurs będzie prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej.
ZAPRASZAMY!