Szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa lubelskiego w Łukowie

W dniu 15 stycznia zorganizowaliśmy razem z Instytut Partycypacji Społecznej szkolenie z przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na lata 2014-2015 w Łukowie. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Program szkolenia obejmował przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na lata 2014-2015, omówienie kryteriów dostępu we wniosku o dofinansowanie oraz zakres zmian w dokumentach programowych PO KL. Podczas spotkania odbyły się konsultacje indywidualne z doradcami w zakresie projektów systemowych PO KL.

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie udziałem w szkoleniach. Będzie nam miło ponownie Państwa gościć.

w ww