Spotkanie lokalnych liderów z członkami klubu seniora w Konopnicy.

konopnica LOGO 1 - drzewo

W dniu 18 sierpnia 2016 r. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich po raz kolejny zorganizowała spotkanie seniorów zamieszkujących gminę Konopnica z lokalnymi liderami.

Tym razem spotkanie zaszczycił swoją obecnością Pan Poseł Jan Łopata, z którym uczestnicy wydarzenia podjęli rozmowę na temat polityki senioralnej oraz jego pracy sejmowej.
W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób zrzeszonych w klubie seniora, Pani Anna Zawadzka kierownik OPS w Konopnicy oraz Anna Daszyńska Wiceprezes Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich.
Celem spotkania było umożliwienie seniorom zaczerpnięcia inspiracji od zaproszonych prelegentów, stworzenie przestrzeni sprzyjającej wymianie doświadczeń i wiedzy oraz dzieleniu się możliwościami potencjału seniorów na rzecz poszerzenia współpracy w zakresie aktywności obywatelskiej.
Dziękujemy Panu Posłowi za udział w spotkaniu oraz ciekawą rozmowę, a wszystkim uczestnikom za przemiłą atmosferę.

 

 

Wydarzenie w ramach projektu ,,Aktywny senior w aktywnej gminie” dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.