Spotkanie edukacyjno- informacyjne: Usługi poradnicze – nowe wyzwania

Serdecznie zapraszamy pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych na spotkanie
edukacyjno- informacyjne w dniu 20 grudnia 2022r. na godz. 10:30 w Lublinie.

PROGRAM:
10:30 – 10:45 – Powitanie, informacje o projekcie
10:45 – 12:15 – Ośrodki Pomocy Społecznej i Centra Usług Społecznych w gminach
jako realizatorzy usług społecznych
12:15 – 12:30 – przerwa kawowa
12:30 – 13:15 –  Usługi poradnicze – nowe wyzwania dla gminnego samorządu
terytorialnego.
13:15 – 13:45 – obiad
13:45 – 15:15 – Zadania OPS/CUS – bieżące problemy w kontekście realizacji usług
poradniczych /dyskusja

 

Program szkolenia i szczegóły w załączeniu:

Zaproszenie na szkolenie

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa NIW

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy do 19.12.2022r. na adres mail-owy: frio.blizejludzi@gmail.com
Prosimy o zgłoszenia maksymalnie 2 osób z jednej instytucji.
Udział w spotkaniu jest całkowicie bezpłatny.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt „Bliżej Ludzi”  dofinansowany ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033 realizowanego przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego. Głównym celem projektu „Bliżej ludzi” jest zwiększenie i usprawnienie działań poradnictwa dla 162 uczestników projektu poprzez rozwój instytucjonalny organizacji udzielających poradnictwa na terenie województwa lubelskiego do XII 2023r. Projekt jest
realizowany w okresie od 15.12.2022r. do 31.12.2023r. i zakłada:

1. Specjalistyczne poradnictwo
2. Wsparcie rozwoju organizacji prowadzącej poradnictwo.
3. Działania edukacyjno – informacyjne wśród gmin województwa lubelskiego.