Spotkanie edukacyjno- informacyjne:  Proces deinstytucjonalizacji usług społecznych

Serdecznie zapraszamy pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych na spotkanie
edukacyjno- informacyjne w dniu 29 grudnia 2022r. na godz. 10:30 w Lublinie – ul. Frezerów 3 (budynek inkubatora przedsiębiorczości) w ramach projektu „Bliżej Ludzi”.

PROGRAM:
10:30 – 10:45 – Powitanie, informacje o projekcie
10:45 – 12:15 – Alternatywne partycypacja organizacji pozarządowych w rozwoju
usług społecznych w tym specjalistycznego poradnictwa
12:15 – 12:30 – przerwa kawowa
12:30 – 13:15 – Proces deinstytucjonalizacji – wyzwania i oczekiwania dla sektora
społecznego
13:15 – 13:45 – obiad
13:45 – 15:15 – Bieżące problemy w kontekście procesu deinstytucjonalizacji/dyskusja

 

Program szkolenia i szczegóły w załączeniu:

Zaproszenie na szkolenie

Formularz zgłoszeniowy

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt „Bliżej Ludzi”  dofinansowany ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033 realizowanego przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego. Głównym celem projektu „Bliżej ludzi” jest zwiększenie i usprawnienie działań poradnictwa dla 162 uczestników projektu poprzez rozwój instytucjonalny organizacji udzielających poradnictwa na terenie województwa lubelskiego do XII 2023r. Projekt jest
realizowany w okresie od 15.12.2022r. do 31.12.2023r. i zakłada:

1. Specjalistyczne poradnictwo
2. Wsparcie rozwoju organizacji prowadzącej poradnictwo.
3. Działania edukacyjno – informacyjne wśród gmin województwa lubelskiego.