Spotkania konsultacyjne z zakresu tworzenia i działania rady senioralnej

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w ramach działań promujących tworzenie i działalność rad senioralnych prowadzi spotkania konsultacyjne dla seniorów w województwie lubelskim.

W dniu 18 listopada mieliśmy przyjemność spotkać się z Seniorami w Gminie Karczmiska, 8 grudnia 2016 r. w Jastkowie, 13 grudnia 2016 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej oraz w Gminie Konopnica. Kolejne spotkania organizowane były 16.12.2016 r  w Gminie Ludwin, 13.12.2016 r. z Klubem Seniora w Gminie Niedrzwica Duża oraz 23.12.2016 r. w Gminie Puławy i 28.12.2016 r. w Gminie Niemcy.

Głównym celem spotkań jest kształtowanie przestrzeni publicznej wspierającej proces aktywnego starzenia oraz wzmacnianie  potencjału seniorów na rzecz poszerzenia współpracy w zakresie aktywności obywatelskiej. Podczas wydarzeń nasi konsultanci przedstawiają uczestnikom specyfikę Rad Seniorów oraz możliwość powoływania i procedurę utworzenia Rady w Gminie:

  • Jak zapewnić seniorom większy wpływ na sprawy dotyczące społeczności, a zwłaszcza sprawy najstarszych mieszkańców?
  • Co to są rady seniorów i po co się je tworzy?
  • Jak funkcjonują rady seniorów? Ich funkcje, z kim współpracują oraz jak wygląda relacja samorząd – rada seniorów?
  • Jak powstają rady?
  • Jak to robią inni ?

 Dziękujemy za owocne spotkania i tak duże zainteresowanie tematyką.