Konferencja „Aktywny senior w aktywnej gminie”

Dnia 29 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Konopnica odbyło się spotkanie podsumowujące projekt i dotychczasową współpracę Fundacji w Gminie na rzecz seniorów.

Spotkanie było okazją do podsumowania projektu z zakresu tworzenia i działania rady senioralnej oraz zainteresowania działalnością obywatelską w zakresie funkcjonowania rad seniorów oraz aktywności osób starszych. Fundacja  we współpracy z Urzędem Gminy Konopnica zrealizowała projekt pt. „Aktywni seniorzy w aktywnej gminie” dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Podczas spotkania nasi konsultanci przedstawili specyfikę Rad Seniorów oraz możliwość powoływania i procedurę utworzenia Rady w gminie na przykładzie doświadczeń w Gminie Konopnica.