Rekrutacja uczestników do projektu „Aktywny Senior w Gminie Konopnica”

Rekrutacja uczestników do projektu

Aktywny Senior w Gminie Konopnica”

 

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich we współpracy z Gminą Konopnica ogłasza rekrutację uczestników do projektu „Aktywny Senior w Gminie Konopnica”.

Projekt realizowany jest  przez Fundację Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich we współpracy z Gminą Konopnica w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2021r. do 30.06.2023r.

Uczestnikami projektu będzie  125 osób, w tym osoby niepełnosprawne,  osoby w wieku poprodukcyjnym 60+, zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie Gminy Konopnica.

W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:

Klub Seniora dla 125 osób w wieku 60+

 • Warsztaty uwagi i koncentracji / trening pamięci
 • Warsztaty kulinarne
 • Warsztaty informatyczne
 • Warsztaty z rękodzieła
 • Warsztaty „Zdrowy styl życia”
 • Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy
 • Warsztaty muzyczne
 • Warsztaty z pielęgnacji i wizerunku
 • Wyjazd do teatru do Warszawy
 • Wyjazd edukacyjno-integracyjny
 • Imprezy okolicznościowe (np. Dzień Seniora, Wigilia, spotkanie Wielkanocne, Andrzejki)
 • Spotkania z Animatorem w Klubie Seniora

Szczegółowe kryteria rekrutacji określone są w Regulaminie rekrutacji dostępnym
w Urzędzie Gmina Konopnica, Kozubszczyzna 127 A, 21-030 Motycz, Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy, Kozubszczyzna 127B, 21-030 Kozubszczyzna oraz na stronie internetowej: www.opskonopnica.pl.

Rekrutacja trwać będzie do dnia 31 sierpnia 2021r.  lub do momentu dokonania pełnego naboru uczestników.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy, Kozubszczyzna 127B, 21-030 Kozubszczyzna.

Informacje o rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 503 22 35 lub 604 206 774

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

„Aktywny Senior w Gminie Konopnica” Regulamin rekrutacji