Rekrutacja do uczestnictwa w projekcie pn.: „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych”

Rekrutacja

do uczestnictwa w  projekcie pn.: „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych”

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wraz z partnerami:

  1. Gminą Gościeradów/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gościeradowie (powiat kraśnicki);
  2. Gminą Urzędów/ Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Urzędowie (powiat kraśnicki);
  3. Gminą Krzywda/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzywdzie (powiat łukowski);
  4. Gminą Stanin/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Staninie (powiat łukowski);
  5. Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich.

Zaprasza do uczestnictwa w projekcie pn.: „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych”.

W ramach projektu oferujemy wsparcie w postaci:

– poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego, prawnego;

– szkoleń dla opiekunek i opiekunów faktycznych;

– bezpłatnego korzystania z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Osoby zainteresowanie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i jego załącznikami dostępnymi w zakładce: Projekty i Fundusze > „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” > Rekrutacja uczestników , Regulamin oraz dokumenty do pobrania oraz na stronach internetowych naszych Partnerów. Nabór prowadzony jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Gościeradowie, Urzędowie, Krzywdzie i Staninie. Dokumenty można składać osobiście lub tradycyjnie za pomocą Poczty Polskiej w biurach naszych Partnerów.

Dodatkowych informacji udzielają:

Małgorzata Wołoszyn, tel. 81 5287622

Malwina Maślik, tel. 81 5287622

 

 

WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

funkcjonujące w ramach projektu pn.: „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że w lipcu b.r. w ramach realizacji projektu pn.: „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” w województwie lubelskim na terenie dwóch powiatów: kraśnickiego i łukowskiego zostały otwarte wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego.

Wymienione wypożyczalnie funkcjonują:

  1. Powiat kraśnicki – Gmina Gościeradów:

adres:

Salomin 121, 21-422 Stanin

godziny otwarcia: 9.00 – 14.30

tel: (15)838-11-10

 

  1. Powiat łukowski – Gmina Stanin:

adres:

Stanin 54, 23-275 Salomin

godziny otwarcia: 8.00 – 13.00

tel: 530-729-258

 

Z wypożyczalni skorzystać mogą mieszkańcy powiatu: kraśnickiego i łukowskiego. Wypożyczanie sprzętu jest bezpłatne po spełnieniu określonych warunków zawartych w Regulaminie korzystania z wypożyczalni.

Osoby zainteresowanie skorzystaniem z oferowanego wsparcia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z wypożyczalni i jego załącznikami dostępnymi w zakładce: Projekty i Fundusze > „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” > Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Regulamin oraz dokumenty do pobrania.

Powyższe dokumenty dostępne są również w biurach oraz na stronach internetowych naszych Partnerów: Ośrodkach Pomocy Społecznej w Gościeradowie, Urzędowie, Krzywdzie i Staninie oraz Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich jak i w samych wypożyczalniach.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Małgorzata Wołoszyn, tel. 81 5287622

Malwina Maślik, tel. 81 5287622

 

REGULAMIN rekrutacji

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Załączniki do regulaminu

Zał. nr 1 do regulaminu rekrutacji -Deklaracja uczestnictwa

Zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji oświadczenie uczestnika