Zapraszamy na konferencję

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich z Lublina oraz Urząd Gminy Konopnica zapraszają do udziału w konferencji

„Aktywny senior w aktywnej gminie”

dnia 29 grudnia 2016 r. o godzinie 13.00

w Urzędzie Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127 a, 21-030 Motycz.

Spotkanie będzie okazją do podsumowania projektu z zakresu tworzenia i działania rady senioralnej oraz zainteresowania działalnością obywatelską w zakresie funkcjonowania rad seniorów oraz aktywności osób starszych.

Podczas spotkania nasi konsultanci przedstawią zainteresowanym specyfikę Rad Seniorów oraz możliwość powoływania i procedurę utworzenia Rady w gminie na przykładzie doświadczeń w Gminie Konopnica.

Organizacja spotkania jest sfinansowana z projektu dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia z terenu województwa lubelskiego. Głównym celem przedsięwzięcia jest kształtowanie przestrzeni publicznej wspierającej proces aktywnego starzenia oraz wzmacnianie potencjału seniorów na rzecz poszerzenia współpracy w zakresie aktywności obywatelskiej.

Serdecznie zapraszamy!