Szkolenie: „PROJEKTY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 – 2020”

?????????????????

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do aktywnego aplikowania po środki  unijne z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, które przeznaczone są na wsparcie przedsiębiorczości oraz inicjatyw społecznych. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób, które zamierzają w przyszłości samodzielnie aplikować o środki unijne na założenie i rozwój przedsiębiorstw oraz osób, które zamierzają podjąć zatrudnienie jako kadra projektów europejskich.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych oraz wspieraniu inicjatyw obywatelskich – trenerzy Fundacji m.in.:
Grzegorz Wenarski – Doktorant w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej UMCS. Od lat pracuje jako doradca ds. przygotowania i realizacji projektów unijnych, wspierając lokalne inicjatywy na rzecz integracji społecznej oraz rozwój samorządności. Prezes Zarządu Fundacji Instytut Partycypacji Społecznej.
Elżbieta Szulc-Wałecka – Doktorant w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej UMCS. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych, a także pracy przy projektach realizowanych w ramach POKL oraz w Parlamencie Europejskim. Trener Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich.

Program szkolenia
Udział w szkoleniu jest odpłatny. Koszt na jednego uczestnika wynosi 150 zł za 8 godzin szkoleniowych. CENA PROMOCYJNA dla osób, które wyślą formularz zgłoszeniowy do 20.07.2015r. to 130 zł.
Termin szkolenia:
25 lipca 2015r. (sobota) godz. 9:00 -15:45
Rekrutacja na szkolenie trwa od 14.07 do 22.07.2015r.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres: friofound@gmail.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 25.07.15 – WORD

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 25.07.15 – PDF
W szkoleniu zakładamy udział grupy ok. 10 – osobowej.
Szkolenie odbędzie się w centrum miasta Lublina.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe, a po jego zakończeniu , otrzyma także zaświadczenie o jego ukończeniu.
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej.

ZAPRASZAMY!