Szkolenie „Projekty z EFS w ramach RPO Województwa Lubelskiego oraz Programu POWER na lata 2014-2020” – 23.04.2016 r.

Dnia 23 kwietnia 2016 r. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich  zorganizowała szkolenie pt. „Projekty z EFS w ramach RPO Województwa Lubelskiego oraz Programu POWER na lata 2014-2020”.

Spotkanie poprowadzili Grzegorz Wenarski oraz Tomasz Lipiński. Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do aktywnego aplikowania po środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz programu POWER na lata 2014-2020.

Szkolenie było skierowane przede wszystkim dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw planujących aplikować o środki unijne w ramach EFS, a także do osób, które zamierzają podjąć zatrudnienie jako kadra projektów europejskich. Szkolenie miało charakter praktyczny, z użyciem generatorów wniosków, w oparciu o obecnie trwające nabory wniosków.

W czasie szkolenia uczestnicy wykazywali się największym zainteresowaniem naborem wniosków o dofinansowanie projektów dla szkół ze szczególnym uwzględnieniem Działania 12.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Program szkolenia

 

logo