Szkolenia

Szkolenia_i_doradztwo_dla_jednostek_organizacyjnych_pomoŚwiadczymy usługi szkoleniowe przeznaczone dla administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców w zakresie:

• Fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
• Pozyskiwanie środków unijnych na założenie działalności gospodarczej
• Rozliczanie projektów unijnych oraz kwalifikowalność wydatków
• Prawa konsumenckie
• Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

  • Komunikacja w zespole
  • Ewaluacja projektów