Szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa lubelskiego w Kraśniku

W dniu 13 stycznia przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Tematyka spotkania obejmowała przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na lata 2014-2015, kryteriów dostępu we wniosku o dofinansowanie oraz zakresowi zmian w dokumentach programowych PO KL.

Uczestnicy szkolenia skorzystali z konsultacji indywidualnych z doradcami w zakresie wniosków o płatność za 2013 rok oraz wniosków o dofinansowanie projektów na lata 2014-2015.

Dziękujemy za współpracę przy realizacji szkolenia Instytut Partycypacji Społecznej oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kraśniku

c cc ccc

cv cccc cd

cx