Rekrutacja na wizytę studyjną

Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNEJ 3-dniowej wizycie studyjnej organizowanej w ramach projektu „Młody Obywatel Europy” w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki” w Beskidzie Żywieckim.

Wizyta studyjna jest współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Termin wizyty: 19-21 wrzesień 2012 r.

Miejsca które odwiedzicie w trakcie wizyty:
– Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” w Bielsko Białej
– Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Introligatorsko-Drukarski w Bielsko-Białej
– Warsztat Terapii zajęciowej „Jesteś potrzebny” w Bielsko-Białej
– Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Lalikach

Dodatkowo prezentować swoje działania będą: Fundacja Braci Golec oraz Żywiecka Fundacja Rozwoju.

Wszystko to w malowniczym Beskidzie Żywieckim.

Cel wizyty :
– Celem wizyty jest zapoznanie uczestników z interesującymi działaniami społecznymi prowadzonymi przez podmioty ekonomii społecznej, które zainspirują te osoby do działania w tym zakresie. Poznanie zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej na przykładzie stowarzyszeń/fundacji i innych, które realizują projekty społeczne.

Kto może aplikować :
– zapraszamy do rekrutacji młodzież w wieku 18-25 lat z województwa lubelskiego

Dodatkowe atrakcje:
– wyjście w góry z przewodnikiem
– wycieczka szlakami Beskidu Żywieckiego
– ognisko

Na Wasze aplikacje czekamy do wtorku 17.09.2012, liczba miejsc jest ograniczona!

Wypełnij karę zgłoszeniową i prześlij ją na adres moe.swiss@gmail.com.

Więcej informacji uzyskasz pod adresem mailowym moe.swiss@gmail.com oraz w Punkcie Informacji Obywatelskiej pod numerem telefonu : 536 280 233.