Gazeta „Głos Młodego Obywatela”

Niniejsza gazetka to efekt pracy młodych ludzi z Lubelszczyzny, którzy wzięli udział w projekcie „Młody Obywatel Europy” współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Autorzy artykułów są młodzi, pełni energii, gotowi podejmować wyzwania. Z pewnością nie można ich zaliczyć do „straconego pokolenia”. Inwestują swój czas w edukację szkolną i uniwersytecką nie zapominając przy tym, że sama wiedza nie wystarczy. Dlatego aktywnie włączają się w życie społeczności lokalnej, działają w organizacjach studenckich, wyjeżdżają na międzynarodowe projekty. Z pewnością spełniają życzenie Jana Kochanowskiego, „by rozum był przy młodości”!

Agnieszka Grzegorczyk i Anna Michalska opisują swoje doświadczenia z wizyty amerykańskich studentów w Lublinie. Szoku kulturowego być może nikt w tej historii nie doświadczył, ale z pewnością wszyscy mieli okazje wyjrzeć poza horyzonty dotychczasowego doświadczenia.

Ludmiła Nowak podzieli się swoimi doświadczeniami wolontariuszki przy projekcie „Bezludna Wyspa”.

O programie Erasmus opowie Małgorzata Goławska – podróżniczka, uczestnik programu Erasmus, który został uruchomiony w 1987 r. przez Komisję Europejską w celu finansowania wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim, przez okres do jednego roku.

Artykuł Natalii Pusz rozwieje wiele wątpliwości dotyczących międzynarodowych wymian młodzieży oraz przekona niedowiarków i tych „mniej zmotywowanych” do zaangażowania się w podobne działania.

Swoje wrażenia z organizowanej w ramach projektu Młody Obywatel Europy wizyty w Zakładzie Aktywności Zawodowej i Warsztatach Terapii Zajęciowej opisuje Paulina Lis.

Na naszej stronie internetowej www.moe.org.pl możecie również przeczytać artykuł Sebastiana Białacha, uczestnika projektu „Młody Obywatel Europy”, w którym autor opisuje swoje doświadczenia związane z projektem.

Mamy nadzieję, że wszyscy autorzy, poprzez swoje artykuły, zainspirują młodych ludzi do działania, wyjścia ze swojej strefy komfortu i wzięcia odpowiedzialności za teraźniejszość oraz przyszłość – swoją i swojego otoczenia.

Zapraszamy do lektury.Głos młodego obywatela