Uroczyste podsumowanie Projektu „Aktywna jesień życia w Gminie Stanin”

19 kwietnia 2023 r. odbyło się uroczyste podsumowanie Projektu „Aktywna jesień życia w Gminie Stanin” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie, którego celem było wsparcie 👵👴 osób starszych i niepełnosprawnych 🩼🦼 w postaci: usług opiekuńczych dla 49 osób, usług asystenckich dla 10 osób, usług rehabilitacji domowej dla 15 osób oraz w formie działalności klubu seniora dla 120 osób w wieku powyżej 60 roku życia.
W spotkaniu wzięli udział Beneficjenci Projektu 👱‍♂️👩‍🦳 oraz zaproszeni Goście. 🤵 👸
Podczas podsumowania Projektu padło dużo słów uznania i podziękowań za trud i pracę włożoną w realizację projektu na rzecz 👱‍♂️👩‍🦳 seniorów.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Seniorzy z zaangażowaniem opowiadali o przebiegu wspólnych spotkań, dzielili się doświadczeniami, wyrazili też chęć dalszego udziału w Klubie: w warsztatach zajęciowych rozwijających umiejętności i zainteresowania, a także zajęciach kulturalnych, rękodzielniczych czy gimnastyce rekreacyjnej, spotkaniach z lekarzem, 👮‍♂️ policjantem, z młodzieżą szkolną, wyjazdach 🚌 do kina i teatru, itp.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i miło spędzony czas.
❤️💞💖
👉 Okres realizacji projektu: 1 maja 2021 r. – 30 kwietnia 2023 r.
👉 Całkowita wartość projektu: 1 295 700,00 zł
👉 Środki wspólnotowe: 1 036 560,00 zł
👉 Wkład własny: 194 355,00 zł
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
.