Zapraszam do udziały w FORUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Forum rozpocznie się o godzinie 10.00 w budynku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Program Forum wygląda następująco :

10.00 Otwarcie i powitanie uczestników

10.20 – 10.30 Przedstawienie organizacji biorących udział w Targach Organizacji Pozarządowych
10.30 – 11.00 Społeczeństwo Obywatelskie – dr Julita Rybczyńska, Prorektor ds. Ogólnych WSPA
11.00 – 11.30 Współpraca Urzędu Miasta Lublin z NGO – Piotr Choroś, główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
11 .30 – 12.00 Funkcjonowanie NGO na terenie województwa lubelskiego – dr Andrzej Juros, Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego KUL
12.00 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 13.00 Wartości jakimi powinien kierować się młody obywatel Europy – O. Ludwik Wiśniewski, dominikanin, duszpasterz akademicki
13.00 – 13.15 Przedstawienie idei Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej
13.15 – 14.00 Lubelszczyzna – wolontariacki zaścianek? Panel dyskusyjny z przedstawicielami lubelskich młodzieżowych organizacji pozarządowych .
14.00 – 15.00 Warsztaty:
• Wolontariat –• Media obywatelski e- Michał Wójcik, Magdalena Gnyp-Ścigocka (Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw
• NGO – Tomasz Lipiński, Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „Frio”
15.00 – 16.00 Obiad
16.00 Zakończenie i podsumowanie

ZAPRASZAMY!