Szczęśliwy i @ktywny Senior

Serdecznie zapraszamy do projektu pn. Szczęśliwy i @ktywny Senior
Termin realizacji:  od 2021–06–01 do 2021–12–31
Projekt jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
W ramach projektu skorzystacie z:
– Kawiarenki internetowej i spotkaniach z Animatorami
– Warsztatów komputerowych e-mobilny senior
– Indywidualnych spotkaniach informatycznych
– Warsztatów rękodzielniczych
– Inicjatyw społecznych
Miejsce realizacji zadania Województwo lubelskie:
Gmina Jastków, Gmina Gościeradów, Gmina Zakrzówek, Miasto Lublin
Kryteria rekrutacji to:
– zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego, w tym w szczególności na terenie gminy Gościeradów, Jastków, Zakrzówek i Miasta Lublin
– wiek 60+,
– zainteresowanie aktywnością społeczną, chęć i gotowość pracy w grupie.
Osoby zakwalifikowane będą poinformowane o udziale i zapoznane z harmonogramem działań oraz poproszone o podpisanie deklaracji uczestnictwa.