Kategoria: Bez kategorii

ROZEZNANIE RYNKU Na wycenę usług prawnych w Klubie Seniora w Gminie Krzywda SKIEROWANE DO PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Zaproszenie Podmiotów Ekonomii Społecznej do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku w ramach projektu „Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda”  RPLU.11.02.00-06-0123/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego […]

Czytaj więcej