Aktywny senior w aktywnej gminie

Projekt powstał jako wspólna inicjatywa Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich i Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy na podstawie wcześniejszych doświadczeń współpracy na rzecz seniorów w gminie. Od kilku lat mamy przyjemność współpracować z Klubem Seniora w Gminie Konopnica. Są to bardzo sympatyczne, pełne energii osoby, którym zawsze chce się działać, na rzecz rodziny, gminy, społeczeństwa. Z uwagi na to, postanowiliśmy się jeszcze lepiej zorganizować i podpisać porozumienie o współpracy z Gminą Konopnica. W między czasie udało się pozyskać środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Programu ASOS na projekt „AKTYWNY SENIOR W AKTYWNEJ GMINIE”.

Projekt jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia z terenu województwa lubelskiego, w tym osób zamieszkujących teren gminy Konopnica. Głównym celem przedsięwzięcia jest kształtowanie przestrzeni publicznej wspierającej proces aktywnego starzenia oraz wzmacnianie potencjału seniorów na rzecz poszerzenia współpracy w zakresie aktywności obywatelskiej. Od lipca do grudnia 2016 r. będą realizowane liczne działania m.in. cykliczne spotkania z lokalnymi liderami, warsztaty aktywności obywatelskiej, warsztaty komputerowe oraz wizyty studyjne. Ponadto zostanie zorganizowana konferencja pn. ,,Aktywny senior”, powstanie przewodnik „Drogowskaz dla rad seniorów”. Projekt zakłada też pracę konsultantów ds. tworzenia rad seniorów realizujących spotkania w gminach w woj. lubelskim.