Nasz Zespół

zdjęcie Tomek

Tomasz Lipiński – Prezes Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, Trener, Koordynator projektów, Doradca ds. realizacji projektów

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Studiów podyplomowych w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 2006 r. zaangażowany w działalności lubelskich organizacji pozarządowych (fundrasing, zarządzanie i koordynacja projektów). Doradca ds. realizacji projektów dla JST, micro przedsiębiorców oraz NGO. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach funkcjonujących w obszarze polityki społecznej: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2011-2012 Członek Zespołu ekspertów ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w województwie lubelskim w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Lublin

ad

Anna Daszyńska – Wiceprezes Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, Trener, Koordynatorka projektów, Doradca ds. realizacji projektów

Absolwentka Zarządzania i Marketingu UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych Zarządzanie Gospodarką  Społeczną na UW oraz Standardów Działania III Sektora – Zarządzanie w NGO na WSPiA.  Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe pracy przy projektach. Pracowała przy rozliczaniu projektów w ramach ZPORR 2004-2006 oraz Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG. Od 2010 r. doradca ds. przygotowania i realizacji projektów unijnych. Udzielała wsparcia przy realizacji ok. 50 projektów współfinansowanych z EFS realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej w województwie lubelskim. Od 2011 r. związana zawodowo z III sektorem koordynuje projekty społeczne oraz pozyskuje środki na realizację zadań. Była członkiem zespołu ds. opracowania Strategii Polityki Społecznej województwa lubelskiego  na lata 2014 2020 w obszarze: bezrobocie i walka z ubóstwem. Trener z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji projektów.

Anna Rozyn – Wiceprezes Fundacji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, Trener, Koordynator projektów, Doradca ds. realizacji projektów

Absolwentka Wydziału Politologii UMCS i Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie oraz WSPiA – Standardów Działania III Sektora – Zarządzanie w NGO. Od 2003 r. zaangażowana w działalność wielu lubelskich organizacji pozarządowych (fundrasing, zarządzanie i koordynacja projektów). Posiada 8-letnie doświadczenie na stanowisku koordynatorki projektów oraz doradczyni ds. przygotowania i realizacji projektów unijnych dla jednostek pomocy społecznej. Była członkiem zespołu ds. opracowania Strategii Polityki Społ. woj. lubelskiego na lata 2014 – 2020 w obszarze polityki społecznej: bezrobocie i walka z ubóstwem. Od 2009 r. realizuje projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich w województwie lubelskim i mazowieckim w ramach POKL priorytetów: VII, VIII i IX. Doświadczenie pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie, NGO-sach, firmach prywatnych pozyskujących fundusze UE, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego – Departament Zarządzania RPO WL. Ponadto opracowuje wnioski o dofinansowanie m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, funduszy ministerialnych oraz prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju organizacji pozarządowych, Funduszy UE, współpracy międzysektorowej.

DorotaDorota Maciejewska -Trener, animatorka działań społecznych

Absolwentka psychologii oraz dietetyki. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, angażując się w działalność wielu organizacji pozarządowych. Prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji, dialogu międzynarodowego, negocjacji, zdrowego stylu życia. Jedna z założycieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Animatorów i Koordynatorów „Helio”. W ludziach fascynuje ją ich różnorodność oraz tkwiący w nich potencjał. Prowadząc warsztaty stara  się zainspirować uczestników do pracy nad sobą i wiary, że niemożliwe może być realne. Prywatnie dużo się uśmiecha i zawsze szuka pozytywnych stron w każdej sytuacji. Kocha turystykę pieszą i weekendowe wypady za miasto. Z ciężkim plecakiem i świeżym powietrzem w płucach najlepiej odpoczywa właśnie na górskim szlaku. Zawsze stara się być aktywna fizycznie hołdując zasadzie, że w zdrowym ciele – zdrowy duch! Uwielbia też uczyć się języków – każdy z nich to nowe okno na świat.

IMG_5407 m (2)Elżbieta Szulc-Wałecka – Trener, wsparcie merytoryczne i organizacyjne

Absolwentka politologii i administracji na UMCS oraz Doktorant w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej na Wydziale Politologii UMCS. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych oraz w Parlamencie Europejskim. Doświadczenie zawodowe zdobyła również dzięki pracy przy projektach realizowanych w ramach PO KL, Erasmus +, koordynacji projektów społecznych, w tym również tych, które są dofinansowane w ramach dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspiera lokalne inicjatywy z zakresu partycypacji i integracji społecznej oraz rozwoju samorządności. Trener szkoleń z zakresu partycypacji obywatelskiej, rozwoju organizacji pozarządowych, funduszy europejskich oraz współpracy międzysektorowej.