Czas Seniorów w Gminie Niemce

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich i Gmina Niemce/Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Czas Seniorów w Gminie Niemce”

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 50 osób starszych (kobiet) z terenów wiejskich wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Gminie Niemce w okresie od V 2021 r. do IV 2023r. poprzez:

  1. Usługi społeczne o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym w ramach Klubu Seniora
  2. Zajęcia edukacyjne i integracyjne w ramach Klubu Seniora
  3. Funkcjonowanie Klubu Seniora

Wartość projektu wynosi 948 050,00 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 853 245,00 zł

Wkład własny: 94 805,00 zł

Projekt realizowany w okresie: od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r.

 

Rekrutacja uczestników do projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Czas Seniorów w gminie Niemce