Spotkanie sieciujące realizatorów usług społecznych

Serdecznie zapraszamy pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych na spotkanie sieciujące w dniach 9-10 listopada 2023r. na godz. 10:30 w Lublinie – Arche Hotel Lublin Adres: Zamojska 30, 20-105 Lublin, w ramach projektu „Bliżej Ludzi”.

PROGRAM:
09.11.2023r. – prowadząca: Agnieszka Gazda – dr nauk prawnych

Organizacje sieciujące i ich rola w tworzeniu trwałego systemu
poradniczego
Aspekty prawne w procesie zlecania usług społecznych przez
samorządy
Dobre praktyki w koordynacji podwykonawstwa specjalistycznego
poradnictwa

10.11.2023r. – prowadząca: Anna Ostasz – dyrektor CUS

Metody sieciowania realizatorów usług społecznych
Rola NGO-ów jako wykonawców poradnictwa
Dobre praktyki w realizacji specjalistycznego poradnictwa przez Centra Usług Społecznych na przykładzie CUS w Bełżycach

Program szkolenia i szczegóły w załączeniu:

Zaproszenie na szkolenie

Formularz zgłoszeniowy

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmujemy do 02.11.2023r. na adres mail-owy: frio.blizejludzi@gmail.com
Udział w spotkaniu jest całkowicie bezpłatny.

INFORMACJE O PROJEKCIE:
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt „Bliżej Ludzi” dofinansowany ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033 realizowanego przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego. Głównym celem projektu „Bliżej ludzi” jest zwiększenie i usprawnienie działań poradnictwa dla 162 uczestników projektu poprzez rozwój instytucjonalny organizacji udzielających poradnictwa na terenie województwa lubelskiego do XII 2023r. Projekt jest
realizowany w okresie od 15.12.2022r. do 31.12.2023r. i zakłada:

1. Specjalistyczne poradnictwo
2. Wsparcie rozwoju organizacji prowadzącej poradnictwo.
3. Działania edukacyjno – informacyjne wśród gmin województwa lubelskiego.