Strona główna

FUNDACJA ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH

O NAS

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich jest organizacją pozarządową nakierowaną na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i postaw obywatelskich.

OFERTA

Jesteśmy zainteresowani współpracą z podmiotami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi w zawiązywaniu partnerstw w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów

 • przygotowanie projektów partnerskich,
 • przygotowanie porozumień o partnerstwie,
 • współpraca przy bieżącej realizacji projektów partnerskich,
 • Wnioski o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych, w tym środki unijne (głównie w zakresie środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego);
 • Realizacja i rozliczania projektów, w tym unijnych w nowej perspektywie finansowej;
 • Dokumenty strategiczne i programowe (strategie rozwiązywania problemów społecznych, programy współpracy z NGO);
 • Wsparcie ekonomii społecznej (zakładanie podmiotów ekonomii społecznej, zlecanie zadań, klauzule społeczne)
 • Zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowych.
 • Fundusze zewnętrzne, w tym europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
 • Rozliczanie projektów oraz kwalifikowalność wydatków
 • Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.
 • Współpraca OPS – PUP,
 • Usługi społeczne w ramach projektów dla OPS/PCPR,
 • Partnerstwa

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Tomasz Lipiński tel. 604 206 774
Anna Rozyn tel. 505 973 100
Anna Daszyńska tel. 507 425 523
e-mail:frio.found@gmail.com

ul. Frezerów 3,
20-209 Lublin
pokój nr III.18
(budynek Inkubatora Technologicznego)

NIP: 7123263025
KRS: 0000387144